مهمانپرست: 80 درصد اعدامی های کشور؛ قاچاقچیان مواد مخدر هستند ، لهستانی ها هنوز می گویند زندگی مان را مدیون ایرانی ها هستیم

به گزارش شاتر عکاسی، سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه گفت: براساس آمار دقیق 70 الی 80 درصد اعدامیان، کسانی هستند که در قاچاق مواد مخدر نقش دارند، اما غرب به عنوان مدعی حقوق بشر در ایران به انتقاد از این عملکرد می پردازد.

مهمانپرست: 80 درصد اعدامی های کشور؛ قاچاقچیان مواد مخدر هستند ، لهستانی ها هنوز می گویند زندگی مان را مدیون ایرانی ها هستیم

گروه سیاسی خبرنگاران؛ زهرا مهران راد؛ مسئله مبارزه جمهوری اسلامی با ترانزیت موادمخدر و جلوگیری از انتقال آن به کشور های اروپایی و غرب و هزینه های هنگفتی که ایران نه فقط در مسائل اقتصادی بلکه در موضوع نثار جان هزاران شهید در این جهت انجام داده است از یک طرف و موج مهاجرانی که به ویژه از کشور ها و مرز های شرقی به ایران سرازیر می شوند و ایران سدی است برای جلوگیری از انتقال این پناهجویان به سمت کشور های اروپایی از طرف دیگر؛ موضوعاتی است که در شرایط سخت اقتصادی کشور بشتر به چشم می آید.

این مسئله زمانی جالب تر می گردد که در عین حال که کشورمان در قبال این خدمات هیچ گونه تسهیلاتی از طرف مجامع بین المللی دریافت نمی کند، کشورهای غربی به جای قدردانی و مساعدت با ایران، روحیه طلبکارانه به خود می گیرند.

واکاوی نقاط ضعف کشور درارائه این خدمات به غرب و مانور بر این موضوع که کشورهای غربی باید بخشی از امنیت خود را مرهون این اقدامات جمهوری اسلامی بدانند، مواردی بود که درباره آن تصمیم گرفتیم به سراغ رامین مهمانپرست سخنگوی اسبق وزارت خارجه و سفیر سابق کشورمان در لهستان و لیتوانی برویم.

مهمانپرست در خصوص اقدامات جمهوری اسلامی در بحث مبارزه با ترانزیت مواد مخدردر منطقه و دنیا معتقد است: افغانستان به دلیل شرایط سیاسی و در هم ریختگی مافیای ایجاد شده در حوزه مواد مخدر حجم زیادی از مواد مخدر دنیا را تولید می کند و از آنجا که ایران در جهت ترانزیت این مواد به اروپا قرار گرفته کشورمان شهدای بسکمک در این راه داده و می دهد به غیر از این جمهوری اسلامی هزینه های زیادی به لحاظ اقتصادی و هزینه آلودگی جوانان کشور به مواد مخدر را نیز به دلیل این همسایگی پرداخت می کند.

مشروح این مصاحبه را در ادامه می خوانید:

جلوگیری از گسترش مواد مخدر از کانال ایران یک هدف انسانی است

مهمانپرست شرح داد: در بعد انسانی چه جوانان ما آلوده شوند و چه افراد دیگری در کشور های هدف به دام اعتیاد و مواد مخدر گرفتار شوند یک هدف انسانی آن است که جمهوری اسلامی از گسترش مواد مخدر در دنیا از کانال ایران جلوگیری کند تا در درجه اول جوانان کشور خودمان مصون بمانند و در مرحله بعدی مردم سایر کشور ها آلوده نشوند.

بحث مبارزه ایران با ترانزیت مواد مخدر باید در صورت جلسات با حضور غرب ارائه گردد

سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه با تاکید براینکه جمهوری اسلامی در کنار این بعد انسانی باید در این خصوص صورت جلسات مختلفی به ویژه در برگزاری جلسات با کشور های غربی این مسئله را پیش رو قرار دهد، گفت: اساسا غرب، جمهوری اسلامی را متهم به عدم رعایت حقوق بشر می کند و یکی از مسائل مطرح شده در این حوزه موضوع اعدام ها در ایران است در حالی که براساس آمار دقیق 70 الی 80 درصد اعدامیان درکشور، کسانی هستند که در قاچاق مواد مخدر نقش دارند، اما غرب به عنوان مدعی حقوق بشر در ایران به انتقاد از این عملکرد می پردازد. اینجا باید از کشور های مدعی پرسید که آیا با مقابله با ترانزیت مواد مخدر موافقید یا خیر؟

وی ادامه داد: براین اساس اگر غرب رسما اعلام کند که عدم مبارزه جمهوری اسلامی با ترانزیت مواد مخدر موضوعیتی ندارد و ایران مجاز است که اجازه دهد مواد مخدر از جهت کشورش به کشور های غربی برسد و مسئولیت آن را بپذیرد، جمهوری اسلامی نیز اعلام می کند، مانعی برای عبور این مواد از کشورمان و ورود به کشور های غربی و به تبع آن آلوده شدن جوانان آنها نخواهیم داشت اما از آنجا که غرب حاضر به دادن چنین تعهدی نیست همیشه به عنوان مدعی اظهارنظر می کند.

اگر غرب رسما اعلام کند، که عدم مبارزه ایران با ترانزیت مواد مخدر موضوعیتی ندارد و ایران میتواند اجازه دهد مواد مخدر از جهت کشورش به کشور های غربی برسد ،اما غرب حاضر به دادن چنین تعهدی نیست و همیشه به عنوان مدعی اظهارنظر می کند.

براین اساس ما باید در چارچوب قرارداد ها و موافقت نامه های همکاری با کشور های مختلف مشارکتی در مقابله با جرایم سازمان یافته داشته باشیم که یکی از آن ها بحث مواد مخدر است.

تنها کشور اروپایی که با ایران موافقت نامه همکاری با جرائم سازمان یافته امضاء کرده لهستان است

مهمانپرست با اشاره به اقدامات جمهوری اسلامی در این باره و در قبال کشور های اروپایی گفت: این کار حدود 5 سال قبل در لهستان صورت گرفت و شاید بتوان گفت، لهستان تنها کشور اروپایی است که با ایران موافقت نامه همکاری با جرائم سازمان یافته را رسما امضا کرده است.

سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه افزود: براساس این موافقتنامه که وزرای کشور ایران و لهستان آن را امضا کردند، موضوعات مختلفی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که یکی از آن ها مسئله همکاری پلیس دو کشور در امر آموزش پلیس به ویژه در بخش شناسایی، مبارزه با گروه های توزیع کننده مواد مخدر و مسائلی از این دست بود.

ضرورت موافقت نامه دوجانبه ایران با اروپا در زمینه مبارزه با مواد مخدر / توافقنامه هاییکه حکایت از حجم گسترده مبارزات ایران در این حوزه دارد

سفیر سابق کشورمان در لهستان و لیتوانی با تاکید براینکه این اقدام از جنبه های مختلف اهمیت ویژه ای برای جمهوری اسلامی دارد، گفت: یکی از جنبه ها این بود که طرف اروپایی متوجه می گردد، جمهوری اسلامی یکی از کشور هایی است که اقدامات بزرگی در زمینه مبارزه با مواد مخدر انجام می دهد و حجم کشفیات جمهوری اسلامی در حوزه مواد مخدرقابل مقایسه با اقدامات اروپا در این زمینه نیست.

وی نکته دوم درباره ضرورت این نوع همکاری ها را همکاری کشور های اروپایی در حوزه خدمات انسانی دانست و یادآور شد: همکاری اروپا با ایران در خصوص این اقدامات و امضای موافقت نامه های مشترک با آن ها در بخش های آموزش، تجهیزات، شناسایی و تبادل اطلاعات مربوط به مافیای مواد مخدر می تواند دستاوردی بزرگ در عرصه بین المللی داشته باشد تا با این حرکت ریشه این معضل اجتماعی در دنیا خشکانده گردد.

مهمانپرست تاکید کرد: در این خصوص ضرورت همکاری دستگاه دیپلماسی در خارج از کشور به واسطه سفارت خانه های خود و نهاد های مختلفی که در داخل در امر مبارزه با مواد مخدر نقش جدی دارند، مانند وزارت کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه در خصوص اهمیت همکاری ایران در بحث موافقتنامه های همکاری با غرب در حوزه مبارزه با ترانزیت مواد مخدر شرح داد: این همکاری با کشور های مختلف اروپایی و غربی از یک طرف شان انسانی پلیس جمهوری اسلامی در مبارزه با مواد مخدر را به نمایش می گذارد و از طرف دیگر در تامین بودجه و امکانات ما را به نقطه قابل قبول و مطلوب می رساند واز همه مهمتر انتقاداتی که در شرایط فعلی در بحث عدم رعایت حقوق بشر و اعدام ها به جمهوری اسلامی وارد می کنند را تا حدی خنثی می کند.

همکاری ایران با اروپا و غرب انتقاداتی که آنها در شرایط فعلی در بحث عدم رعایت حقوق بشر و اعدام ها به جمهوری اسلامی وارد می کنند را تا حدی خنثی می کند.

جمهوری اسلامی یکی از بزرگترین کشور های مهاجرپذیر بعد ازپیروزی انقلاب اسلامی محسوب می گردد

سفیر سابق کشورمان در لهستان و لیتوانی بحث بعدی در خصوص خدمات جمهوری اسلامی به نظام بین الملل را بحث پناهجویان به ویژه از مرز های شرقی و دیگر همسایگان ایران دانست و گفت: در خصوص مهاجرت پناهندگان جمهوری اسلامی یکی از بزرگترین کشور های مهاجرپذیر بعد از انقلاب اسلامی محسوب می گردد، جمهوری اسلامی برای مدت نزدیک به 40 سال دو تا سه میلیون مهاجر افغان را در کشور خود پذیرفت و برای سال های طولانی تعداد زیادی مهاجر عراقی در کشورما زندگی می کردند همه این افراد هزینه های سنگینی به کشور تحمیل می کردند؛ اما جمهوری اسلامی آن ها را مثل مردم خود در همه بخش ها سهیم کرد.

وی ادامه داد: حتی در شرایطی که کشور ما به خاطر جنگ مجبور بود ارزاق عمومی را به صورت کوپن بین مردم پخش کند پناهندگان افغان، عراقی وسایر کشور ها نیز از این قاعده مستثنی نبودند، آن ها حتی از همه یارانه های مربوط در حوزه آب، برق و... نیز استفاده می کردند.

حتی در شرایطی که کشور ما به خاطر جنگ مجبور بود ارزاق عمومی را به صورت کوپن بین مردم پخش کند پناهندگان افغان، عراقی وسایر کشور ها نیز از این قاعده مستثنی نبودند، آن ها حتی از همه یارانه های مربوط در حوزه آب، برق و... نیز استفاده می کردند.

نهاد های بین المللی در قبال خدمات ایران به پناه جویان هیچ کمک یا امتیازی قائل نشدند

مهمانپرست با تاکید براینکه این اقدام جمهوری اسلامی اقدامی انسانی و برآمده از اعتقادات مردم این کشور است، شرح داد: در قبال این اقدامات انسان محبت آمیز شایسته بود سازمان های بین المللی به خاطر نگهداری افرادی که به خاطر جنگ و ناامنی در کشورشان به ما پناه آورده بودند، کمک هایی انجام دهد، اما متاسفانه هیچ امتیاز یا کمکی از نهاد های بین المللی در قبال این کار ایران صورت نگرفت و ما نیز نتوانستیم این میزبانی ارزشمند را به دنیا معرفی کنیم تا مشخص گردد مردم ما در اوج مسائل از لحاظ انسانی در بالاترین جایگاه قرار دارند.

سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه افزود: از طرف دیگر جمهوری اسلامی نتوانست از همکاری و کمک کشور های مختلف و تسهیلاتی که نهاد های بین المللی برای نگه داری مهاجرین باید پرداخت کنند بهره ببرد، که به نظر می رسد این موضوع نیز به کوتاهی دستگاه های مختلف به ویژه وزارت کشور و نهاد هایی که مسئولیت نگه داری این مهاجرین را داشتند، برمی گردد.

وی ادامه داد: طبیعتا وقتی شما تعداد زیادی مهاجر درکشور داشته باشید با مسائل زیادی از لحاظ فرهنگی، امنیتی و اجتماعی روبرو خواهید شد و جمهوری اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نبود. اما با وجود همه این مسائل سعی کرد رفتاری انسانی داشته باشد و براساس اعتقادات خود از این مهاجرین میزبانی کند.

سفیر سابق کشورمان در لهستان و لیتوانی با بیان اینکه این رفتار انسان محبت آمیز ایرانی ها مربوط به عصر فعلی و محدود به همسایگان خود نیست گفت: مردم ما حتی نسبت به کشور های اروپایی نیز سابقه این میهمان نوازی را در کارنامه خود دارند و ایرانیان در زمان جنگ دنیای دوم زمانی که برخی از مردم لهستان در شوروی سابق و سیبری در اردوگاه های کار اجباری به سر می بردند و 120 هزار مهاجر لهستانی که هیچ کدام حتی مسلمان و هم دین مردم ایران نبودند وارد ایران شدند، چندین سال در ایران اقامت گزیدند و مردم ایران در اوج سختی های جنگ دنیای دوم در فقر و قحطی و بیماری با آغوش باز آن ها را پذیرفتند،طوری که بعد از گذشت سال ها از این اتفاق لهستانی هنوز می گویند ما زندگی خود را مدیون ایرانی ها هستیم؛ لذا ایران در بحث پذیرش مهاجر از گذشته جایگاه والای انسانی داشته است، اما همانطور که گفتم متاسفانه از این رفتار و اقدامات به خوبی بهره نبرده است.

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 5 مهر 1399 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: imgshot.ir شناسه مطلب: 1160

به "مهمانپرست: 80 درصد اعدامی های کشور؛ قاچاقچیان مواد مخدر هستند ، لهستانی ها هنوز می گویند زندگی مان را مدیون ایرانی ها هستیم" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "مهمانپرست: 80 درصد اعدامی های کشور؛ قاچاقچیان مواد مخدر هستند ، لهستانی ها هنوز می گویند زندگی مان را مدیون ایرانی ها هستیم"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید