کشتی فرنگی

کنترل درجه 90 درصد داوران بین المللی کشتی ایران در کرمانشاه و شیراز، نتیجه بررسی مجدد داوری کشتی نصیری اعلام می شود

در طول برگزاری دو جام بین المللی کشتی آزاد و فرنگی تختی در کرمانشاه و شیراز، 90 درصد داوران بین المللی ایران کنترل درجه شدند.

23 اسفند 1398

آخرین اردوی آزاد و فرنگی کاران جوان برگزار می گردد

به گزارش خبرنگاران، اردوی تیم کشتی آزاد جوانان در روزهای 12 تا 18 مردادماه در محل خانه کشتی مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می گردد که اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به توضیح زیر است:

10 شهریور 1398

حضور فرنگی کاران عنوان دار روسیه در جام تورلیخانوف

به گزارش خبرنگاران، رقابت های بین المللی کشتی فرنگی جام تورلیخانوف روزهای 4 و 5 خردادماه در شهر آلماتی قزاقستان برگزار می گردد که تیم منتخب کشتی فرنگی ایران نیز در این مسابقات حضور خواهد یافت.

2 مرداد 1398